aniniku

ko-a (intransitive verb) to be tough. aniniku naka etau: hardheartedness. ko-a (intransitive verb) to be tough. aniniku naka etau: hardheartedness.